sth

Vysvetlívky:

vitriolVitriol

rebisRebis

AetherAether

quebrithQuebrith

hydragenumHydragenum

vermilionVermilion

Blizard Zaklínač- Blizzard
vitriolvitriolrebis rebis
Účinky: zrýchli Geraltov pohyb a reflexi

Trvanie: krátke

Toxicita: stredná

Čierna krv Zaklínač- Blizzard
vitriolvitriolvitriolrebisAether
Účinky: smrtacie pre každého vampíra ktorý sa do Gerala zakusne

Trvanie: krátke
Toxicita: vysoká

Lastovička Zaklínač- Blizzard
vitriolAetherrebisrebis
Účinky: po požití sa vám zrýchli regenerácia života

Trvanie: krátke

Toxicita: stredná

Pupenec Zaklínač- Blizzard
Aetherquebrithvermilion
Účinky: po požití získate odolnosť proti kyseline
Trvanie: dlhé

Toxicita: stredná

Spln Zaklínač- Blizzard
hydragenumhydragenumvermilionvermilionquebrith
Účinky: dočasne zvýši počet životov

Trvanie: dlhé

Toxicita: vysoká

Hrom Zaklínač- Blizzard
vitriolrebishydragenumvermilionvermilion
Účinky: zvyšuje škody ktoré spôsobujete nepriateľovi ale zároveň znižuje vašu obranu

Trvanie: dlhé

Toxicita: vysoká

Vŕba Zaklínač- Blizzard
quebrithAetherAether

Účinky: zvyšuje odolnosť voči omráčeniu a zrazeniu k zemi

Trvanie: dlhé

Toxicita: vysoká

Odvar de Vries Zaklínač- Blizzard
rebisAetherquebrithquebrithhydragenum
Účinky: umožní vám vidieť iné bytosti aj cez steny

Trvanie: krátke

Toxicita: stredná

Biely med

Zaklínač- Blizzard
vitriolrebisAether
Účinky: znižuje toxicitu ale zároveň zruší aktívne účinky všetkých elexírov

Trvanie: dlhé

Toxicita: stredná

Pusa Zaklínač- Blizzard
vitriolvitriolvermilion
Účinky: zvyšuje odolnosť voči krvácaniu a s okamžitým účinkom zastaví všetko krvácanie

Trvanie: dlhé

Toxicita: stredná

Vlk Zaklínač- Blizzard
vitriolvitriolhydragenumhydragenumvermilion
Účinky: zvyšuje šancu na kritický zásah

Trvanie: dlhé

Toxicita: stredná

Ťuhýk Zaklínač- Blizzard
rebisquebrithhydragenumvermilionvermilion
Účinky: každý protivník ktorý zasiahne Geralta pocíti ostrú bolesť

Trvanie: dlhé

Toxicita: vysoká

Fisstech Zaklínač- Blizzard
quebrithhydragenumhydragenumhydragenumvermilion
Účinky: podobné ako alkohol, je to droga

Trvanie: dlhé

Toxicita: žiadna

Mačka Zaklínač- Blizzard
rebisquebrithquebrith
Účinky: umožní vám vidieť vo tme

Trvanie: dlhé

Toxicita: nízka

Petriho filter

Zaklínač- Blizzard
rebisrebisquebrith hydragenumvermilion
Účinky: zvyšuje účinky všetkých znamení

Trvanie: dlhé

Toxicita: veľmi vysoká

Rosomák Zaklínač- Blizzard
AetherAetherquebrithhydragenumvermilion
Účinky: ak vaše životy klesnú pod 50% tak tento elixír zvýši zranenie spôsobované nepriateľovi

Trvanie: dlhé

Toxicita: veľmi vysoká

Elixír Raffarda Bieleho Zaklínač- Blizzard
vitriolrebishydragenum
Účinky: okamžite prinavráti časť životov

Trvanie: ihneď

Toxicita: veľmi vysoká

Mariborský les

Zaklínač- Blizzard
rebisrebisAetherquebrith
Účinky: zvyšuje maximálne množstvo energie

Trvanie: dlhé

Toxicita: stredná

Vlha Zaklínač- Blizzard
vitriolvitriolAetherAether
Účinky: zvyšuje odolnosť voči jedu a okamžite ruší účinky jedov

Trvanie: dlhé

Toxicita: stredná

Biela čajka Zaklínač- Blizzard
vitriolvitriolrebis
Účinky: vysoko kvalitný základ pre výrobu ďalších elixírov

Trvanie: dlhé

Toxicita: stredná

Ženské slzy

Zaklínač- Blizzard
rebisAetherquebrith
Účinky: okamžite zruší všetky účinky alkoholu

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Púštik Zaklínač- Blizzard
vitriolAetherAether
Účinky: zrýchli regeneráciu energie

Trvanie: dlhé

Toxicita: stredná

Parfém Zaklínač- Blizzard
vitriolAetherquebrith
Účinky: darček pre ženy

Trvanie: dlhé

Toxicita: nízka

Zrak chiméry

Zaklínač- Blizzard
vitriolrebisquebrith+OKO CHIMÉRY

Účinky: po požití dodá 1 bronzový talent

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Duch golema

Zaklínač- Blizzard
vitriolAetherquebrithhydragenum+GOLEMOVO OBSIDIÁNOVÉ SRDCE
Účinky: dodáva talent posilňujúci inteligenciu

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Dagonova povaha Zaklínač- Blizzard
rebisAetherhydragenumvermilion+DAGONOV SLIZ
Účinky: dodáva talent posilňujúci poškodenie ktoré Geralt pôsobí v príapde že je zranený

Trvanie: ihneď
Toxicita: žiadna

Hnev kikimory

Zaklínač- Blizzard
vitriolquebrithhydragenumvermilion+NERV KIKIMOREJ KRÁĽOVNY
Účinky: dodá 1 bronzový talent

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Vytrvalosť strigy

Zaklínač- Blizzard
vitriolAetherhydragenum+SRDCE STRIGY
Účinky: pridá 1 bronzový a 1 strieborný talent

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Duša pekelného psa

Zaklínač- Blizzard
vitriolrebisrebis+STOPA PODSVETIA

Účinky: pridá 1 strieborný talent

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Hnev vlkolaka

Zaklínač- Blizzard
Aetherquebrithhydragenumvermilion+STRSŤ VLKOLAKA
Účinky: umožňuje získať talent ktorý vylepší vašu obratnosť a reflexy

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Koščejova podstata

Zaklínač- Blizzard
Aetherhydragenumhydragenum+SRDCE KOŠČEJA
Účinky: pridá 1 zlatý talent

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Sviežosť zeugla Zaklínač- Blizzard
rebisAetherAether+JED ZEUGLA
Účinky: pridá 1 strieborný a 1 zlatý talent

Trvanie: ihneď

Toxicita: žiadna

Kategórie: Zaklínač

Pridať komentár

Prihláste sa aby ste mohli pridať komentár.